Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring wilków - spotkanie robocze

W dniu 06 kwietnia 2018 roku w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku odbyło się drugie spotkanie w sprawie przeprowadzenia monitoringu wilków w północno-zachodniej Polsce w granicach Wisły, Noteci, Warty, Odry i Bałtyku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wolińskiego Parku Narodowego, Drawieńskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”. Łącznie zebrały się 22 osoby, które z zainteresowaniem uczestniczyły w dyskusji o tym, jak wiarygodnie i możliwie najlepiej w oparciu o naukową metodykę, wspólnie przeprowadzić monitoring wilków.

Prof. dr hab. Henryk Okarma, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie podjął się nadzoru naukowego i koordynacji projektu. Określił tę inicjatywę jako cenną próbę wielkoobszarowego monitoringu w północno-zachodniej Polsce. Następnie omówił projekt porozumienia pomiędzy ww. instytucjami, który niebawem zostanie przesłany do uczestników spotkania w celu uzgodnienia treści jego zapisów. Jeżeli porozumienie zostanie podpisane, poniesiony wspólny wysiłek podczas rejestracji obserwacji i wprowadzania danych do bazy, ich weryfikacja i opracowanie przestrzenno-czasowe zaowocują interesującym raportem o stanie populacji wilka w tym regionie. Wartością dodaną planowanego projektu jest jego wielkoobszarowość i udział wielu instytucji o różnych celach statutowych. Ważnym uzupełnieniem monitoringu prowadzonego poprzez rejestrację obserwacji bezpośrednich wilków i śladów ich bytowania w terenie mogą być badania genetyczne zebranych odchodów oraz zdjęcia z fotopułapek.

Głównym celem monitoringu jest uzyskanie „twardych” danych, które można będzie później wykorzystać.

Następne spotkanie ws. monitoringu wilka w północno-zachodniej Polsce planowane jest w dniu 17 maja 2018 roku. Podczas spotkania zamierza się zaprezentować ostateczną wersję aplikacji mobilnej na telefon komórkowy oraz podpisać porozumienie w tej sprawie i rozpocząć monitoring.

 

Grzegorz Jaworski – gł. spec. SL w Wydziale Ochrony Lasu w RDLP w Szczecinku