Lista aktualności Lista aktualności

WARSZTATY Z GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

 

      W dniach od 4 do 6 czerwca 2018 roku na terenie RDLP w Szczecinku odbyła się trzecia edycja warsztatów łowieckich organizowanych wspólnie z dyrekcją gdańską i toruńską. Udział w nich wzięło ponad 40 osób, głównie leśniczych ds. łowieckich, nadleśniczych oraz specjalistów z nadleśnictw, RDLP i DGLP. Obecny był także dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki z prof. dr hab. Maciejem Skorupskim z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na czele.

            Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były między innymi: inwentaryzacja zwierzyny, zasady zarządzania populacjami i ich wpływ na szkody w drzewostanach oraz w uprawach i płodach rolnych, dobre praktyki dotyczące dokarmiania, wykładania soli w lizawkach, wykładanie karmy na nęciskach, możliwości wykorzystania fotopułapek do monitoringu zwierząt dziko żyjących, itp. Podczas części terenowej, która miała miejsce w OHZ Trzebielino, Warcino i Polanów zaprezentowano natomiast: chłodnie wraz z infrastrukturą do przetrzymywania tusz oraz pomieszczenia towarzyszące służące do skórowania, rozbioru i pakowania próżniowego mięsa, poletka łowieckie z topinamburem, użytki zielone, poletka zgryzowe, lizawki, ambony, odnowienia naturalne sosny, uprawę z odnowieniem naturalnym sosny wraz z siewem dębu metodą Sobańskiego. Zaprezentowano także różne metody ochrony lasu przed zgryzaniem i spałowaniem sosny i świerka. ZSLP w Białogardzie zaprezentował 5 prototypów urządzeń łowieckich, w tym ambonę, zwyżki i stanowisko nadziemne powyżej 90 cm do polowań zbiorowych w OHZ LP. W OHZ Polanów odbyła się prezentacja użytków zielonych uprawianych według zasad projektu badawczego przeprowadzonego przez Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem obejrzeli bardzo dobrej jakości użytki zielone oraz wysłuchali wielu informacji na temat składu, zasad i terminów agrotechnicznych. Z tak obiecujących wyników w Polanowie powinny skorzystać także inne obwody łowieckie i oby tak się stało.        

      Ciekawostką był wykład prof. dr hab. płk Leszka Markuszewskiego z Narodowego Centrum Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji na temat odżywiania się stresu i zdrowia  myśliwych i leśników.

            Spotkanie stanowiło merytoryczną platformę wymiany doświadczeń, opinii oraz umożliwiło rozmowy na temat przyszłości gospodarki łowieckiej w Lasach Państwowych.

 

Grzegorz Jaworski - Wydział Ochrony Lasu