Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie z WIDT

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Andrzej Modrzejewski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku podpisał porozumienia z Panem Bartłomiejem Budziszem, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz z Panem Łukaszem Baranowskim, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, w sprawie współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami przewozu drogowego drewna.

Na mocy tych porozumień strażnicy leśni, z nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Szczecinku i inspektorzy transportu drogowego, z oddziałów w Koszalinie i Wałczu oraz w Słupsku i Człuchowie, będą prowadzić działania ukierunkowane m.in. na:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna;
  • ochronę nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, związaną z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna;
  • zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem i surowcem drzewnym, ich transportu oraz legalności i prawidłowości transportu drogowego drewna i surowca drzewnego oraz innych produktów leśnych; organizowanie wzajemnych szkoleń i seminariów.

 

tekst. Maksymilian Sierpiński - gł. spec. SL