Asset Publisher Asset Publisher

Usuwanie skutków nawałnic - dane z nadleśnictw

Nadleśnictwo Bytów:

1.    W akcję zaangażowanych jest obecnie 45 pracowników. 37 pracowników wykonuje czynności bezpośrednio w terenie, w tym 2 oddelegowanych jest do zajmowania się lasami prywatnymi .

2.    W akcji wykorzystywane są pojazdy służbowe Nadleśnictwa Bytów – 4 szt. (w tym głównie samochód patrolowy Straży Leśnej Nadleśnictwa Bytów oraz samochód do celów administracyjnych). Do akcji dołączyła również Straż Leśna z Nadleśnictwa Łupawa oraz Trzebielino.

3.    Na terenie Nadleśnictwa Bytów wszystkie drogi publiczne są już przejezdne. Obecnie trwa uprzątanie powierzchni w obrębie drogi powiatowej 1761G na odcinku Półczno - Osława Dąbrowa. W niektórych miejscach przy drogach stoją złamane drzewa, które nie są stabilne. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Takie powierzchnie są konsekwentnie i na bieżąco uprzątane. Usługodawcy rozpoczęli również prace nad udrażnianiem dróg leśnych.

4.    Działania z udziałem leśników:

·    21.08.2017 r. odbyło się spotkanie dla właścicieli lasów prywatnych, w którym brał udział leśniczy Marcin Chmielewski, zdjęcia i więcej informacji: https://www.facebook.com/nadlesnictwobytow

·    22.08.2017 odbyło się spotkanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów - Pana Daniela Lemke, Wójta Gminy Studzienice - Pana Bogdana Rysia, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie - Pana Mariana Miazgi oraz Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 w Bytowie - Pana Aleksandra Pardelli. Skutkiem tego była decyzja o zamknięciu do ruchu drogi powiatowej 1761G na odcinku Półczno - Osława Dąbrowa, o czym mowa w pkt. 3

·    doraźnie odbywają się również spotkania robocze pracowników nadleśnictwa dotyczące likwidacji szkód.

Informacje z działań leśników publikowane są na bieżąco na profilu Facebook nadleśnictwa oraz przekazywane mediom w celu informowania społeczeństwa.

Na obszarze klęskowym zniszczone zostało jedno miejsce postoju pojazdów, drugie zostało uszkodzone. Ponadto uszkodzeniu uległy tablice informacyjne i edukacyjne.

 

Nadleśnictwo Człuchów:

Usunięto łącznie 2000m3, udrożniono 23 drogi leśne (przez ZUL), nie wykorzystywano sprzętu Nadleśnictwa, bez strat przyrodniczych i infrastruktury, łącznie zaangażowanych było 14 pracowników. Teren uprzątnięty, pozostały tylko pojedyncze wywroty.

 

Nadleśnictwo Osusznica:

1.    W akcje zaangażowanych jest 15 osób, w terenie 9,

2.    2 pojazdy służbowe ( 1 z Niedźwiad) , 9 prywatnych (do celów służbowych),

3.    Wszystkie drogi publiczne – przejezdne,

4.    Spotkania organizacyjne na bieżąco -  31 sierpnia spotkanie organizacyjne w Starostwie Bytów

 

 

Najnowsze informacje dotyczące działań związanych z usuwaniem skutków nawałnic przedstawimy w najbliższym odcinku magazynu filmowego „Echo Lasów” na antenie TV ZACHÓD i TV GAWEX.