Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konwent samorządowy powiatu koszalińskiego w sprawie współpracy samorządów z leśnikami

Konwent samorządowy powiatu koszalińskiego w sprawie współpracy samorządów z leśnikami

W dniu 03.12.2013 r. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie odbył się konwent samorządowy. Organizatorem spotkania była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku przy współudziale Nadleśnictwa Manowo.

     W konwencie udział wzięli przedstawiciele samorządów:

     Starosta Powiatu Koszalińskiego – Roman Szewczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Polanów – Grzegorz Lipski, Wójt Gminy Mielno – Olga Roszak-Pezała, Wójt Gminy Świeszyno – Ryszard Osiowy, Wójt Gminy Manowo – Roman Kłosowski, Wójt Gminy Biesiekierz – Marian Hermanowicz, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Marcin Posmyk, Z-ca Wójta Gminy Będzino – Henryk Lubocki, Urząd Miasta i Gminy Bobolice – podinspektor Magdalena Pachołek , Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie – Anna Chmielińska-Bernacka, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie – Tomasz Hołowaty.

     Ponadto : Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie - Mieczysław Zwoliński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – Mirosław Pender, gospodarze obiektu: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Koszalinie – Ignacy Jóźwiak, Łowczy Okręgowy PZŁ w Koszalinie – Janusz Rynkiewicz.

     Ze strony RDLP Szczecinek obradom przewodził Dyrektor RDLP Szczecinek – Sławomir Cichoń, Z-ca Dyrektora RDLP Szczecinek – Sylwester Major, Naczelnik – Stanisław Walczak; oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw: Bobolice – Adam Potocki, Białogard – Zdzisław Tomczak, Manowo – Adam Drop, Polanów – Jacek Todys, Karnieszewice – Jarosław Staniszewski, Tychowo – Jerzy Wicik, Gościno – inżynier nadzoru Eugeniusz Wasicki.

     Na konwencie omówiono płaszczyzny współpracy Lasów Państwowych z samorządami i administracją państwową. Głównym tematem było przekazywanie dróg powiatowych do zasobów Lasów Państwowych oraz udział w inwestycjach wspólnych dróg publicznych.
     Wyrażono podziękowania za dobrą dotychczasową współpracę pomiędzy obiema stronami.
     Poruszono sprawy związane z zagospodarowaniem turystycznym obszarów leśnych, edukacją społeczeństwa, lasami osób fizycznych i prawnych będących pod nadzorem starostwa powiatowego. Przejechano drogą powiatową inwestycyjną Manowo - Wyszewo, gdzie Starosta zapoznał gości z warunkami budowy.
     Pokazano drogę powiatową Wyszewo – Wyszobórz do przekazania dla Nadleśnictwa Manowo. Następnie wszyscy wzięli udział w uroczystym otwarciu dwóch dróg inwestycyjnych, które Nadleśnictwo Manowo wybudowało w 2013 r. o długości około 18 km, przebiegające ze wsi Wyszewo do Kościernicy, oraz do Rekowa (druga droga). Przecięcia wstęg dokonali: Starosta z Dyrektorem RDLP oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Manowo; Komendant PSP z Wójtem Gminy Manowo; oraz Burmistrz Polanowa z Z-cą Dyrektora RDLP.

     Tomasz Stryczek
     Nadleśnictwo Manowo