Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” ze środków obecnego Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

     Po podpisaniu umowy na wykonanie prac oczyszczania z Cywilną Firmą Saperską – UNI SAPER z Brzegu w grudniu 2012 roku Nadleśnictwo pod koniec kwietnia br. przekazało Wykonawcy pierwszą część powierzchni – teren Leśnictwa Wrzosiec o powierzchni 215,48ha do rozpoznania i oczyszczenia. Po oznakowaniu terenu tablicami ostrzegawczymi o wykonywanych pracach, podzieleniu terenu na sektory do sprawdzania oraz wyznaczeniu tymczasowego magazynu materiałów wybuchowych saperzy przystąpili do właściwych prac rozpoznania i oczyszczenia terenu.
     Pod koniec maja 2013 r. Nadleśnictwo przekazało kolejny obszar 129,52ha – 24,19ha w Leśnictwie Krągi i 105,33ha w Leśnictwie Kniewo.
     Na początku lipca teren 345,00ha odebrano jako oczyszczony z niewybuchów, niewypałów i innych materiałów pochodzenia wojskowego.
     Do ostatniej tury rozminowywania – 110,00ha – przystąpiono pod koniec września. W dniu 29.11.2013 r. strony podpisały Protokoły zdawczo-odbiorcze terenu potwierdzające oczyszczenie z materiałów powojskowych, co pozwoliło zrealizować zadanie rzeczowe i umowę w 100% - 455,00ha!

     Więcej na stronie www Nadleśnictwa Czarnobór.