Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

     Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich ponad 9 tys.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"LASY" - BIULETYN NR 2 2019

"LASY" - BIULETYN NR 2 2019

.