Aktualności Aktualności

BĄDŹ BEZPIECZNY W LESIE


Las jest ekosystemem dynamicznym, w którym mogą wystąpić zagrożenia ze strony przyrody ożywionej oraz nieożywionej. Prosimy o zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w lesie.

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie:

Martwe i obumierające drzewa, które są integralną częścią lasu, szczególnie w terenie górskim, gdzie leśnicy gospodarują lasami według koncepcji „hodowli lasu bliskiej naturze”. Występują tu drzewa z widocznymi oznakami osłabienia: suchymi konarami, dziuplami, dużymi rakami, owocnikami grzybów (hubami), mogą też występować okazy spróchniałe, mogące się w każdej chwili przewrócić. Nierówny teren. Las pełen jest wystających korzeni, pniaków po ściętych drzewach oraz gałęzi, które są szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym, a także w trakcie i po wystąpieniu opadów atmosferycznych. Drogi leśne, po których mogą poruszać się różne pojazdy: samochody transportujące drewno, ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię oraz koleiny.  
Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka lub wywóz drewna. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są odpowiednio oznaczane. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi, terminy tych polowań są również ogłaszane na stronach internetowych urzędów gmin. Dzikie zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, oraz mogą przenosić choroby (lisy - wścieklizna, kleszcze - borelioza), a jad niektórych owadów (osy, szerzenie) i gadów (żmija zygzakowata) może wywoływać groźne reakcje alergiczne. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia. Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania.

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie:

- Nie wchodź na obszary objęte zakazem wstępu. Tereny te są oznakowane tablicami ostrzegawczymi,
- Miej w zasięgu wzroku dzieci będące pod Twoją opieką,
- W celu uniknięcia chorób boreliozy i Kleszczowego Zapalenia Mózgu, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od miejsc, w którym występują gęste młodniki, podszyty oraz wysokie runo z paprociami. Warto także założyć odpowiednie ubranie: długie spodnie i rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z lasu weź prysznic, a następnie sprawdź swoje ciało,
- Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku offline. Zachęcamy do pobrania na telefon komórkowy/smartfon aplikacji mBDL,
- Z wyprzedzeniem analizuj pogodę i jeśli trzeba, pozostań w domu,
- Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie przebywają też inni ludzie. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami,
- W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej,
W galerii zamieszczone infografiki pozwolą Państwu uzyskać również wiele innych cennych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a także do zapoznania się z regulaminem i informacjami dostępnymi również na naszej stronie.

Ograniczenia w lasach

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r (z póź. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami; objęte stałym zakazem wstępu są:

- uprawy leśne do 4 m wysokości,

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

- ostoje zwierząt,

- źródliska rzek i potoków,

- obszary zagrożone erozją.

 

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych, występuje duże zagrożenie pożarowe (informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się na naszej stronie:

Zagrożenie pożarowe — Lasy Państwowe, wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna; oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są na stronie:

Zakazy wstępu do lasów — Lasy Państwowe

Bądź bezpieczny w lesie

Ważne, abyśmy pamiętali, że w sytuacji, gdy korzystamy z miejsca wyznaczonego na ognisko, należy na koniec ugasić ogień. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać niedogaszonego paleniska. To grozi pożarem lasu.

A przy tym wszystkim pamiętajmy też, by zadbać o samych siebie – unikajmy skupisk ludzkich, lepiej poznawać nowe miejsca, gdzie nie ma tłumów. Przestrzenie i infrastruktura leśna, jak np. parkingi leśne, są otwarte dla wszystkich – korzystając z nich pamiętajmy o dezynfekcji rąk. Na szlaku zachowajmy zalecany przez służby sanitarne dystans wobec obcych, a w razie konieczności – korzystajmy z maski, zasłaniajmy usta i nos. Po powrocie do domu pamiętajmy, by umyć ręce.

Mobilny Bank Danych o Lasach
Bank Danych o Lasach to aplikacja Lasów Państwowych, która zawiera leśne mapy tematyczne, wśród nich jest: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych, mapa łowiecka, zagospodarowania turystycznego oraz zagrożenia pożarowego i czasowych zakazów wstępu do lasów. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS.

 
Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa, czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również offline. Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowych.

Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.

Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, przesłać na inne urządzenie  lub zaimportować na inne urządzenie, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.

W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego. W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.

 

Leśny Przewodnik Turystyczny Czaswlas.pl


Lasy Państwowe przygotowały stronę internetową „Czas w las”, która może być pomocna dla planujących wyprawę do lasu. Pod adresem www.czaswlas.pl można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania, a także przydatne w terenie mapy i nie tylko. Tu się dowiesz m. in.: gdzie wypocząć z przyjaciółmi lub z rodziną na łonie przyrody w ulubionym zakątku Polski; gdzie aktywnie spędzić czas, uprawiać ulubioną lub dopiero co poznaną dyscyplinę sportu; gdzie zregenerować siły, korzystając z bogactw lasu i gościnności jego gospodarzy; gdzie przeprowadzić udane szkolenie biznesowe, wyjątkową konferencję – z dala od zgiełku miasta.
Czaswlas.pl to serwis przedstawiający ofertę turystyczną Lasów Państwowych. Prowadzony jest przez Centrum Informacyjne LP, przy współpracy Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP w Bedoniu, który pozyskuje dane do bazy o ośrodkach i administruje nią. Za pomocą prostej wyszukiwarki, zintegrowanej ze szczegółową mapą, można tu szybko i łatwo uzyskać kompletne informacje o bazie rekreacyjnej i noclegowej udostępnianej przez leśników.
Czaswlas.pl to przystępny przewodnik po najciekawszych obiektach i pięknych miejscach w naszym kraju. Zawiera informacje o ponad 1160 obiektach leśnych: ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, kwaterach myśliwskich, szlakach, obozowiskach i wielu innych.
Na stronach leśnego przewodnika turystycznego dowiesz się o ich usytuowaniu, możliwościach dojazdu, rodzaju i standardzie usług, o wyposażeniu, możliwej liczbie gości, okolicznych atrakcjach turystycznych. Będziesz mógł podzielić się opiniami z innymi gośćmi polskich lasów.
Czaswlas.pl masz zawsze przy sobie – wystarczy, że jesteś on-line. Czaswlas.pl to elastyczne i wygodne narzędzie, dzięki któremu zaplanujesz ciekawy, bezpieczny i dostosowany do potrzeb weekend i urlop, wybierzesz miejsce na wycieczkę i wakacje.

 

Materiał Nadleśnictwo Polanów