Aktualności Aktualności

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PZŁ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zainicjowała w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych organizację warsztatów łowieckich i szkoleń dla myśliwych oraz stażystów, kandydatów na myśliwych. Realizację powyższych zadań w praktyce, w ramach ustawowych celów działalności OHZ poza polowaniem, Dyrektor powierzył zarządcom. Powyższa propozycja została pozytywnie przyjęta przez łowczych okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie oraz Słupsku. 10 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej w tej sprawie.

W dniu 25 czerwca 2021 roku w OHZ: Czarne Czł., Polanów, Trzebielino i Warcino zorganizowano pierwsze warsztaty łowieckie dla stażystów z okręgu słupskiego. Udział w nich wzięło 48 osób. W trakcie zajęć przedstawiano prezentację o specyfice gospodarki łowieckiej na terenie szczecineckiej dyrekcji Lasów Państwowych. W części terenowej warsztatów zaprezentowano uczestnikom wzorcowe zagospodarowanie poletek łowieckich, łąk śródleśnych, usytuowanie urządzeń łowieckich oraz chłodnie do przechowywania tusz zwierzyny. Szkolenie zakończono posiłkiem dla uczestników, a jednym z elementów w dyskusji w kuluarach było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego chcesz zostać myśliwym?

Uczestnikom przekazano publikację wydaną przez RDLP w Szczecinku pt. „Poradnik dobrych praktyk. Nie tylko dla leśników i myśliwych” oraz komplet materiałów szkoleniowych zawierających: wieloletnie łowieckie plany hodowlane, roczne plany łowieckie, dobre praktyki w postępowaniu myśliwego przed i po strzale, druk inwentaryzacji zwierzyny oraz protokół szacowania ostatecznego szkód łowieckich. Dla większości stażystów była to pierwsza możliwość zetknięcia się
z praktyką łowiecką.

 

Grzegorz Jaworski - główny specjalista SL