Aktualności Aktualności

POROZUMIENIE - ZATRUDNIANIE OSADZONYCH W RDLP W SZCZECINKU

Wczoraj zostało podpisane porozumienie przez przedstawicieli RDLP w Szczecinku i OSW w Koszalinie. Porozumienie wpisuje się w kampanię zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r. pn. „Praca dla więźniów”.


Porozumienie to będzie sprzyjało resocjalizacji oraz socjalizacji więźniów, czyli przywracaniu ich społeczeństwu. Zatrudnienie w Lasach Państwowych będzie miało charakter dobrowolny. Naszym zadaniem będzie zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz różnego rodzaju szkoleń i uprawnień do wykonywania danej pracy. Porozumienie to pozwoli Lasom Państwowym przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia więźniów oraz ich powrotu na rynek pracy po wyjściu na wolność.


Prace osadzonych będą związane z hodowlą lasu, szkółkarstwem, odnowieniem lasu, zalesieniem, pracami na szkółkach i również wejdą w pielęgnację upraw. Być może osadzeni będą poddawani szkoleniom zapewniającym zdobycie odpowiednich kwalifikacji, np. pilarzy. Mogą wówczas wykonywać także prace związane z cięciem drewna. Szczegóły wykonywanych prac będą określały odpowiednie umowy zawierane przez LP z osadzonymi.

 

Marek Stasiuk - rzecznik prasowy RDLP w Szczecinku