Aktualności Aktualności

STAŻ - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku informuje, że z dniem 15 września 2021 roku ogłasza zakończenie postępowania w sprawie przyjmowania na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w nadzorowanych jednostkach tut. RDLP, w związku z wyczerpaniem limitu miejsc na 2021/2022 rok.