Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

KOMU POTRZEBNE DROGI W LASACH

KOMU POTRZEBNE DROGI W LASACH

      Leśna sieć drogowa, jako element leśnej infrastruktury, była tematem spotkania, które miało miejsce w RDLP w Szczecinku. Nasza dyrekcja gościła przedstawicieli RDLP w Pile. Podczas szkolenia zaprezentowano propozycje zmian do zapisów "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa". Był to czas wymiany doświadczeń i prezentacji działań podejmowanych w tym zakresie na terenach nadleśnictw obu dyrekcji. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

      Leśna sieć drogowa nadleśnictwa musi być dostosowywana do aktualnych uwarunkowań gospodarczych i przyrodniczych. Pozytywne skutki rozbudowy dróg leśnych to przede wszystkim: właściwa organizacja ruchu pojazdów mechanicznych po ściśle określonych drogach, pokonywanie odcinków dróg leśnych w określonym czasie bez uciążliwych przestojów związanych ze złym stanem drogi, lepsze udostępnienie lasu do celów ochrony przeciwpożarowej, usprawnienie użytkowania lasu. Projekt docelowej sieci drogowej, poza racjonalizacją ponoszonych nakładów na inwestycje drogowe i redukcją kosztów związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, może być pomocny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na infrastrukturę drogową.

      Leśna sieć drogowa służy leśnikom do wykonywania czynności gospodarczych przy hodowli i ochronie lasu oraz wywózce drewna.

      Czy z leśnej sieci drogowej mogą korzystać tylko leśnicy i straż pożarna? Okazuje się, że część z dróg jest udostępniona do użytku publicznego i mogą z nich korzystać zmotoryzowani. Są one odpowiednio oznakowane. Natomiast z wszystkich dróg infrastruktury leśnej może korzystać każdy pieszy i rowerzysta (zimą także narciarze). Drogi ułatwiają poruszanie się po terenie i orientację a także rekreacje i zbieranie runa leśnego.

      Spotkania i szkolenia z zakresu infrastruktury leśnej mają na celu optymalizację leśnej sieci dróg. Jest to istotne także dla społeczeństwa ze względu na poprawę dostępności terenów leśnych. Leśna turystyka cieszy się u nas coraz większa popularnością.

 

 

 Opracowano na podstawie informacji Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Szczecinku