Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Konferencja PTL "Las i zwierzyna - ścieżki kompromisu"

Konferencja PTL "Las i zwierzyna - ścieżki kompromisu"

W dniu 12 września 2013 r. Oddział Szczecinecki Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizował na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice konferencję naukową „Las i zwierzyna – ścieżki kompromisu”. Spotkanie miało na celu znalezienie odpowiedzi: czy możliwy jest kompromis pomiędzy obecnością zwierzyny w lesie, a spełnianiem przez las także innych funkcji, zarówno produkcyjnych, społecznych, ale i ochronnych.

    Świat nauk leśnych, łowieckich i przyrodniczych reprezentowany był przez liczne grono naukowców z wielu ośrodków akademickich w Polsce (Poznań, Kraków, Lublin, Katowice, Olsztyn), zaś przedstawicielami praktyki byli łowczowie okręgowi PZŁ, wojewódzki lekarz weterynarii, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, pracownicy Słowińskiego PN oraz RDLP w Szczecinku, Gdańsku, Pile i w Szczecinie. W toku gorącej dyskusji, po wysłuchaniu referatów i prezentacji, czasami wzbudzających bardzo żywe emocje, zebranym udało się dojść do następujących wniosków:

     1. Las i zwierzyna są nie tylko skazane na kompromis. Stanowią one nierozerwalną całość i należy mówić o ich współdziałaniu, zaś relacja pomiędzy leśnictwem i łowiectwem musi polegać na współpracy.
     2. Konieczny jest konsensus pomiędzy leśnictwem, łowiectwem i oczekiwaniami społecznymi wobec lasu i zwierzyny.
     3. Współczesne łowiectwo, leśnictwo i ochrona przyrody mają ten sam, określony w odpowiednich ustawach cel, czyli dążenie do jak najlepszego zachowania bogactwa przyrodniczego – konieczna jest więc współpraca pomiędzy nimi.
     4. Przegęszczone populacje dzikich zwierząt mogą sprzyjać rozpowszechnianiu się chorób groźnych dla zwierząt i ludzi.
     5. W obecnym stanie przyrody konieczna jest ingerencja w populacje dzikich zwierząt i racjonalne, kierowane przez człowieka, zarządzanie nimi, gdyż zbyt duża presja jeleniowatych na środowisko, może spowodować daleko idące zakłócenia w funkcjonowaniu ekosystemów.
     6. Prawidłowe gospodarowanie populacjami dzikich zwierząt to nie tylko użytkowanie łowieckie, ale również odpowiednie zagospodarowanie lasu, dobór metod i sposobów hodowli i ochrony lasu, wzbogacanie siedlisk, zakładanie poletek i racjonalne dokarmianie zwierzyny.
     7. Konieczne jest opracowanie bardziej doskonałych metod inwentaryzacji zwierząt i uszkodzeń powodowanych przez nie w lesie.
     8. Niepokój budzi liczne pojawienie się gatunków obcych na terenie RDLP, takich jak daniel, muflon, jeleń sika, jenot (ponad 5 tys. sztuk), szop pracz (ok. 200 sztuk) czy też norka amerykańska (ponad 2 tys. sztuk). Ich liczebność i rozprzestrzenianie się powinno być szczególnie monitorowane.

     Opracował: Jacek Todys
     Nadleśniczy
     Nadleśnictwa Polanów