Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Konwent samorządowy powiatu koszalińskiego w sprawie współpracy samorządów z leśnikami

Konwent samorządowy powiatu koszalińskiego w sprawie współpracy samorządów z leśnikami

W dniu 03.12.2013 r. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie odbył się konwent samorządowy. Organizatorem spotkania była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku przy współudziale Nadleśnictwa Manowo.

     W konwencie udział wzięli przedstawiciele samorządów:

     Starosta Powiatu Koszalińskiego – Roman Szewczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Polanów – Grzegorz Lipski, Wójt Gminy Mielno – Olga Roszak-Pezała, Wójt Gminy Świeszyno – Ryszard Osiowy, Wójt Gminy Manowo – Roman Kłosowski, Wójt Gminy Biesiekierz – Marian Hermanowicz, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Marcin Posmyk, Z-ca Wójta Gminy Będzino – Henryk Lubocki, Urząd Miasta i Gminy Bobolice – podinspektor Magdalena Pachołek , Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie – Anna Chmielińska-Bernacka, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie – Tomasz Hołowaty.

     Ponadto : Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie - Mieczysław Zwoliński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – Mirosław Pender, gospodarze obiektu: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Koszalinie – Ignacy Jóźwiak, Łowczy Okręgowy PZŁ w Koszalinie – Janusz Rynkiewicz.

     Ze strony RDLP Szczecinek obradom przewodził Dyrektor RDLP Szczecinek – Sławomir Cichoń, Z-ca Dyrektora RDLP Szczecinek – Sylwester Major, Naczelnik – Stanisław Walczak; oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw: Bobolice – Adam Potocki, Białogard – Zdzisław Tomczak, Manowo – Adam Drop, Polanów – Jacek Todys, Karnieszewice – Jarosław Staniszewski, Tychowo – Jerzy Wicik, Gościno – inżynier nadzoru Eugeniusz Wasicki.

     Na konwencie omówiono płaszczyzny współpracy Lasów Państwowych z samorządami i administracją państwową. Głównym tematem było przekazywanie dróg powiatowych do zasobów Lasów Państwowych oraz udział w inwestycjach wspólnych dróg publicznych.
     Wyrażono podziękowania za dobrą dotychczasową współpracę pomiędzy obiema stronami.
     Poruszono sprawy związane z zagospodarowaniem turystycznym obszarów leśnych, edukacją społeczeństwa, lasami osób fizycznych i prawnych będących pod nadzorem starostwa powiatowego. Przejechano drogą powiatową inwestycyjną Manowo - Wyszewo, gdzie Starosta zapoznał gości z warunkami budowy.
     Pokazano drogę powiatową Wyszewo – Wyszobórz do przekazania dla Nadleśnictwa Manowo. Następnie wszyscy wzięli udział w uroczystym otwarciu dwóch dróg inwestycyjnych, które Nadleśnictwo Manowo wybudowało w 2013 r. o długości około 18 km, przebiegające ze wsi Wyszewo do Kościernicy, oraz do Rekowa (druga droga). Przecięcia wstęg dokonali: Starosta z Dyrektorem RDLP oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Manowo; Komendant PSP z Wójtem Gminy Manowo; oraz Burmistrz Polanowa z Z-cą Dyrektora RDLP.

     Tomasz Stryczek
     Nadleśnictwo Manowo