Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu

Nadleśnictwo Czarnobór zakończyło prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” ze środków obecnego Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

     Po podpisaniu umowy na wykonanie prac oczyszczania z Cywilną Firmą Saperską – UNI SAPER z Brzegu w grudniu 2012 roku Nadleśnictwo pod koniec kwietnia br. przekazało Wykonawcy pierwszą część powierzchni – teren Leśnictwa Wrzosiec o powierzchni 215,48ha do rozpoznania i oczyszczenia. Po oznakowaniu terenu tablicami ostrzegawczymi o wykonywanych pracach, podzieleniu terenu na sektory do sprawdzania oraz wyznaczeniu tymczasowego magazynu materiałów wybuchowych saperzy przystąpili do właściwych prac rozpoznania i oczyszczenia terenu.
     Pod koniec maja 2013 r. Nadleśnictwo przekazało kolejny obszar 129,52ha – 24,19ha w Leśnictwie Krągi i 105,33ha w Leśnictwie Kniewo.
     Na początku lipca teren 345,00ha odebrano jako oczyszczony z niewybuchów, niewypałów i innych materiałów pochodzenia wojskowego.
     Do ostatniej tury rozminowywania – 110,00ha – przystąpiono pod koniec września. W dniu 29.11.2013 r. strony podpisały Protokoły zdawczo-odbiorcze terenu potwierdzające oczyszczenie z materiałów powojskowych, co pozwoliło zrealizować zadanie rzeczowe i umowę w 100% - 455,00ha!

     Więcej na stronie www Nadleśnictwa Czarnobór.