Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

AKCJA STRAŻY LEŚNEJ. KRYPTONIM JESIEŃ-22

AKCJA STRAŻY LEŚNEJ. KRYPTONIM JESIEŃ-22

Straż Leśna rozpoczyna patrole w ramach zorganizowanej akcji "Jesień 22". Jej celem jest egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Akcja "Jesień 22" będzie prowadzona w całej Polsce na obszarach leśnych, co oznacza, że trzeba liczyć się ze wzmożonymi patrolami.

Akcja rozpocznie się w dniu 21 września i potrwa do 8 października. Celem akcji jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, w szczególnościegzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującym prawem, oraz sankcjonowanie wykroczeń z działu bezprawnego korzystania z lasu. Głównym zadaniem jest stanowcze reagowanie na wszelkie przejawy naruszeń przepisów przeciwpożarowych, zaśmiecania i nieuprawnionych wjazdów pojazdami do lasów, w tym sankcjonowanie sprawców wykroczeń z tego zakresu.

Z początkiem września br. liczba kradzieży drewna zarejestrowanych w nadleśnictwach osiągnęła 100% roku ubiegłego, a wartościowo i masowo znacznie ten wynik przekroczyła. W związku z tym zwalczanie kradzieży drewna oraz kontrole surowca wywożonego z lasu powinny mieć priorytetowe znaczenie. Do wsparcia działań Straży Leśnej włączą się funkcjonariusze Policji oraz innych służb.