Wydawca treści Wydawca treści

Grzyby

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów, czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń, czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać - odpowiedzi na te i inne pytania.

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów?

Podstawową zasadą jest zbieranie tylko i wyłącznie owocników grzybów, które dobrze znamy. Nie należy zbierać osobników zbyt młodych, bo to utrudnia określenie gatunku oraz zbyt starych, które z kolei mogą być toksyczne. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy  znaleziony  grzyb jest przydatny do spożycia, to lepiej pozostawić go w lesie.

Aby nauczyć się prawidłowego zbierania grzybów i rozpoznawania gatunków warto uczestniczyć w organizowanych przez nadleśnictwa grzybobraniach. Informacje o nich znajdziecie na stronie www.lasy.gov.pl oraz stronach jednostek. Warto szukać porady w punktach skupu i u grzyboznawców - nadleśnictwa nie zajmują się ocenianiem grzybów. Bezpłatnych porad na temat zebranych w lesie grzybów udzielają wszystkie terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które znajdują się w każdym powiatowym mieście. Prowadzą one także rejestry grzyboznawców, którzy udzielają porad.

W przypadku wystąpienia po spożyciu grzybów nudności, bólów brzucha, biegunki, czy podwyższonej temperatury należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Wezwany w porę może uratować życie. Nie należy lekceważyć takich objawów. Trzeba też pamiętać, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, później stan chorego gwałtownie się pogarsza.

Czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń?

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:  na uprawach do 4m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe.

Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a  mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od miejsca występowania część gatunków grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej – poznaj dokładnie listę tych grzybów zanim wybierzesz się do lasu.

Czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać?

To pytanie jest zadawane od niepamiętnych czasów. Powstało zapewne tuż po słynnym dylemacie dotyczącym jaja i kury. Skoro jest tyle gatunków rozmaitych grzybów to spokojnie możemy stosować oba sposoby. Każdy jest dobry, ale  stosowany z rozsądkiem. Większe owocniki grzybów lepiej jest wyciąć, ze względów praktycznych, bo zaoszczędzamy sobie pracy przy czyszczeniu grzybów. Naturalnie nie w połowie trzonu, jak to nieraz widać przy zbiorze podgrzybków w celach zarobkowych. Możemy delikatnie podważyć także owocnik grzyba koniuszkiem noża. Wycinamy jak najniżej, odgarniając dokładnie ściółkę i uważając, aby nie uszkodzić grzybni. Potem starannie przykrywamy to miejsce, aby grzybnia nie wysychała. Resztka trzonu grzyba szybko zgnije lub zjedzą ją ślimaki.

Grzyby blaszkowe, takie jak kurka, zielonka czy rydz lepiej jest wykręcać. Należy je wyjąć z podłoża tak, aby nie uszkodzić trzonu i także dokładnie zakryć grzybnię ściółką. Tak wyjęty owocnik łatwiej rozpoznać co do gatunku, a jest to bardzo istotne, aby wyeliminować pomylenie zielonki, gołąbka czy pieczarki z  muchomorem zielonkawym. Rozpoznaje się go m.in. po pochwie u podstawy trzonu, stąd nie można takich grzybów wycinać. Pamiętajmy, że jeden średni owocnik to dawka śmiertelna dla człowieka.

Jak zbierać i przechowywać grzyby zanim trafią do kuchni?

Pierwsza zasadą jest zbieranie tylko znanych nam grzybów. Unikniemy wtedy zatrucia na pozór apetycznie wyglądającymi, ale groźnymi dla naszego zdrowia owocnikami. Zbieramy tylko owocniki zdrowe, nieuszkodzone i młode, ale nie zbyt młode, bo wtedy trudno rozpoznać gatunek grzyba. Pozostawiamy w nienaruszonym stanie grzyby niejadalne, nieznane nam oraz osobniki stare, które pozostawiamy jako „nasienniki". Najczęściej i tak  są robaczywe. Czy wiecie dlaczego grzyby są robaczywe? Te „robaki", które dziurawią nasze grzyby, szczególnie z letnich zbiorów, to larwy (czerwie) muchówek. Właśnie w grzybach przechodzą część swojego rozwoju.

Warto także pamiętać, że owocniki grzybów to żyjące organizmy, które nawet po zerwaniu nadal rozwijają się i oddychają wydzielając dwutlenek węgla i wodę. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przechowywanie owoców grzybobrania. Najlepsze są szerokie, wiklinowe koszyki, a nie plastikowe wiadra, torby czy woreczki. Nawet najpiękniejsze owocniki szlachetnych gatunków grzybów mogą być przyczyną zatrucia, gdy przechowywane będą w foliowej torebce i ulegną zaparzeniu. Często wybieramy się na grzybobranie daleko od domu. W trakcie szybko postępujących procesów gnilnych wywołanych złym przechowywaniem grzybów wydzielają się toksyny, szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego nawet powszechnie znane kurki czy podgrzybki mogą nam zaszkodzić, gdy je źle przechowamy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników
 „OPTAL 2021®” 
organizowany przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 
 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa organizuje XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników „OPTAL 2021®”. Jego celem jest prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego leśników, pracowników Lasów Państwowych, wszystkich zawodowo czynnych leśników oraz emerytów i rencistów w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, rzeźby, fotografii, twórczości multimedialnej oraz twórczości literackiej. 
 
Tematyka Przeglądu:
 
Tematyka prac jest dowolna. Sposób wypowiedzi artystycznej uzależniony jest od inwencji i decyzji autora. W przypadku fotografii proponujemy trzy grupy tematyczne:
las i ludzie,
fauna i flora polskich lasów,
uroczyska leśne.
 
Warunki Przeglądu:
 
1. W Przeglądzie udział biorą leśnicy pracujący zawodowo i emeryci (tzn. pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Parków Narodowych, pracownicy Parków Krajobrazowych, pracownicy służby ochrony środowiska, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracujących na rzecz leśnictwa) oraz członkowie ich rodzin.
2. W ramach każdej z dziedzin zostanie przeprowadzony konkurs.
3. Każdy autor może uczestniczyć we wszystkich dziedzinach twórczości i zgłosić do konkursu maksymalnie do 5 prac w każdej dziedzinie. 
4. Fotografia: można nadsyłać do pięciu prac (dotyczy również cykli) z następującymi  ograniczeniami: 
prace winny być przedłożone w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym o formacie min 18 x 24 cm,
prace publikowane lub nagrodzone w innych konkursach będą dyskwalifikowane,
5. Przez twórczość multimedialną rozumiemy: 
krótki film (maksymalnie 5 minut)
diaporama (maksymalnie 10 minut)
animacja komputerowa (maksymalnie 3 minuty)
6.  Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) miejsce pracy, stanowisko
c) dokładny adres domowy oraz telefon kontaktowy
d) wykaz prac z podaniem rodzaju, tytułu i określeniem wartości  ubezpieczeniowej
e) można podać wartość handlową wraz ze zgodą na ewentualną sprzedaż w trakcie trwania wystawy.
 
Konkurs:
 
Ośrodek Kultury Leśnej w celu przeprowadzenia konkursu powołuje Sąd Konkursowy.
Skład Sądu Konkursowego utworzą zaproszeni przez Ośrodek Kultury Leśnej wykładowcy uczelni plastycznych, twórcy – profesjonaliści – członkowie związków twórczych, przedstawiciel Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, przedstawiciele sponsorów.
 
Nagrody:
 
Przewidziane są:
Nagroda Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej – nagroda główna
nagrody pieniężne w każdej z dziedzin twórczości
wyróżnienia
dyplomy
 
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości     w Katalogu Przeglądu oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl ,
 
Terminy:
 
Prace należy przesyłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 15 lipca 2021 roku.
Prace literackie należy przesłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 10 czerwca 2021 roku.
Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się do dnia 20 sierpnia 2021 roku.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy nastąpi w Gołuchowie do dnia 30 września 2021 roku.
Zwrot nadesłanych prac nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 
Założenia organizacyjne
 
Autorzy dostarczają prace do Gołuchowa we własnym zakresie.  
Zwrot  prac nastąpi  w sposób identyczny z ich dostarczeniem.
Odpowiedzialność za przedmioty dostarczone i zdeponowane w Gołuchowie ponosi organizator.
Przewiduje się zorganizowanie wystawy wszystkich zgłoszonych prac w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej i rzeźby, natomiast w dziedzinie fotografii zostaną zaprezentowane prace nagrodzone oraz wyróżnione. Prace w dziedzinie literatury zostaną wymienione w katalogu Przeglądu. W miarę możliwości nastąpi publiczna prezentacja wybranych fragmentów utworów podczas uroczystości wręczenia nagród.
Prace z dziedziny multimediów będą prezentowane w postaci „zapętlonego pokazu” za wyjątkiem diaporam
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wizerunków nadesłanych prac w całości lub części, a także tekstów lub ich fragmentów na wszystkich polach eksploatacji związanych z Przeglądem i Konkursem. 
Przewiduje się zaproszenie władz Lasów Państwowych, administracji państwowej, samorządowej oraz autorów na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy.
W okresie prezentacji prac na wystawie istnieje możliwość ich zbycia odwiedzającym muzeum turystom. Ośrodek nie pobiera prowizji za sprzedaż prac, potrąceniu podlega jedynie koszt przesyłki pieniędzy.
Muzeum Leśnictwa tradycyjnie przewiduje możliwość przyjęcia darów do zbiorów wybranych prac za zgodą autora.
W Przeglądzie nie mogą brać udziału pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ani członkowie ich rodzin.