Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Szczecinku polowania oferowane są przez ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych ...

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

nabór na staż

nabór na staż

Ruszył nabór na staż w nadleśnictwach RDLP w Szczecinku

 

Ogłoszenie o naborze na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, zn. spr.: GK-1103-20/12, podaje zasady postepowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinku.


1. Nabór na staż prowadzony jest dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.


2. Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych zatrudnienia absolwentów o określonym profilu wykształcenia.
 

Termin składania dokumentów do 30 września 2024 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinku
tel. 94 37 26 328.