Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Obszary Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), - obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zakończenie postępowania w sprawie przyjmowania na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych

Zakończenie postępowania w sprawie przyjmowania na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych

I N F O R M A C J A

dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych

     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku informuje, że z dniem 04 września 2019 roku ogłasza zakończenie postępowania w sprawie przyjmowania na staż absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w nadzorowanych jednostkach tut. RDLP, w związku z wyczerpaniem limitu miejsc na 2020 rok.