Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Obszary Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), - obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

NOWY DYREKTOR RDLP W SZCZECINKU

NOWY DYREKTOR RDLP W SZCZECINKU

Dyrektor Łukasz Maciejunas spotkał się w dniu dzisiejszym z Naczelnikami wydziałów. Na spotkaniu byli również obecni zastępcy: Anna Paszkiewicz, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych a także Tomasz Skowronek, z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej. 

Dyrektor zapoznał się z każdym z naczelników osobiście i wyraził nadzieję na dobrą współpracę.

* * *

Łukasz Maciejunas objął stanowisko Dyrektora RDLP w Szczecinku od wtorku (12.05). Nowy Dyrektor związany był z RDLP w Białymstoku, gdzie pełnił funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej. Przed przyjściem do Szczecinka pracował na stanowisku Zastępcy Nadleśniczego w RDLP w Toruniu, w Nadleśnictwie Bydgoszcz.