Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

nabór na staż

nabór na staż

Ruszył nabór na staż w nadleśnictwach RDLP w Szczecinku

 

Ogłoszenie o naborze na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, zn. spr.: GK-1103-20/12, podaje zasady postepowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Szczecinku.


1. Nabór na staż prowadzony jest dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych.


2. Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych zatrudnienia absolwentów o określonym profilu wykształcenia.
 

Termin składania dokumentów do 30 września 2024 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć w Wydziale Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinku
tel. 94 37 26 328.