Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

SmokeD Alert: Nowoczesna Technologia dla ochrony lasów

SmokeD Alert: Nowoczesna Technologia dla ochrony lasów

Zmiany klimatyczne są odczuwalne na całym świecie. Pożary, które kiedyś kojarzyły się głównie z południem Europy, teraz stanowią zagrożenie również dla Syberii, Skandynawii czy Polski. Problem ten ma charakter globalny i dotyka wszystkich, w tym leśników, dla których ochrona lasów jest priorytetem. Jednym z kluczowych działań Lasów Państwowych w Polsce jest monitoring przeciwpożarowy, a nowoczesna technologia SmokeD może odegrać w nim ważną rolę.

Technologia SmokeD

SmokeD to innowacyjny system przeznaczony do automatycznego wykrywania dymu za pomocą kamer. System ten działa w sposób ciągły i autonomiczny, analizując obraz z kilku kamer bez konieczności ingerencji użytkownika. Gdy na analizowanym obrazie pojawia się zagrożenie w postaci dymu, SmokeD lokalizuje źródło zagrożenia i natychmiast wysyła sygnał dźwiękowy oraz informację na ekran obserwatora w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa. Dzięki wysokiej skuteczności w wykrywaniu zagrożeń pożarowych, system SmokeD został wdrożony do wsparcia ochrony lasów przed pożarami.

Zaawansowany System Ochrony Przeciwpożarowej

Od tego roku w Nadleśnictwie Świdwin działa już SmokeD. Wraz z nadejściem wiosny, z troski o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych lasów, rozpoczynamy dyżury przeciwpożarowe. Głównym celem naszych działań jest prewencja i prognozowanie zagrożenia pożarowego na dany dzień. Dyżury prowadzone są codziennie, aby być w gotowości do natychmiastowych działań gaśniczych w przypadku pożaru.

Kompleksowy System Ochrony Przeciwpożarowej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku dysponuje profesjonalnym systemem monitoringu przeciwpożarowego, który obejmuje: dostrzegalnie ppoż, kamery monitorujące, punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD), samochody z systemem ciśnieniowym oraz statki powietrzne gaśnicze. Leśnicy pozostają w stałej łączności z Państwową Strażą Pożarną (PSP) i regularnie prowadzą szkolenia, aby skoordynować działania operacyjne w razie pożaru.

System ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwach obejmuje również stacje do pomiaru wilgotności ściółki, które codziennie określają stopień zagrożenia pożarowego (mapa zagrożenia pożarowego dostępna na stronie bazapozarow.ibles.pl), sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej, bazę sprzętu przeciwpożarowego, pasy przeciwpożarowe, oznakowane dojazdy pożarowe oraz punkty czerpania wody. Dzięki sprawnie działającemu i stale modernizowanemu systemowi przeciwpożarowemu, wykrywalność pożarów w lasach jest bardzo wysoka.

Pobierz SmokeD Alerts

Aby jeszcze skuteczniej chronić nasze lasy, zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji SmokeD Alerts. Aplikacja umożliwia szybkie reagowanie na zagrożenia pożarowe, co znacząco zwiększa nasze szanse na skuteczną ochronę lasów.

Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe

Przypominamy, że w lasach obowiązuje zakaz palenia ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jeśli zauważysz pożar, niezwłocznie alarmuj odpowiednie służby!

Dzięki zaawansowanej technologii i zaangażowaniu leśników, jesteśmy w stanie skutecznie chronić nasze lasy przed pożarami, dbając tym samym o nasze wspólne dobro i przyszłość kolejnych pokoleń.

Film o aplikacji znajdziemy na fanpage Nadleśnictwa Świdwin na Facebooku.