Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Spotkanie kierownictw trzech Regionalnych Dyrekcji LP z Wojewodą Pomorską

Spotkanie kierownictw trzech Regionalnych Dyrekcji LP z Wojewodą Pomorską

W dniu 20.03.2024 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z Gdańska, Szczecinka i Torunia z Panią Beatą Rutkiewicz, Wojewodą Pomorską, które miało na celu ustalenie wspólnych działań dotyczących lasów na terenie województwa pomorskiego.

Potrzeba lepszej koordynacji między Lasami Państwowymi a samorządami jest bezdyskusyjna i przyniesie pozytywne efekty dla obu stron, zwłaszcza, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z kluczowych punktów ustaleń jest analiza i proponowanie rozwiązań dotyczących dostępu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe na potrzeby inwestycji samorządowych.

Ponadto, wszystkie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych uczestniczące w spotkaniu, podejmą działania mające na celu poprawę koordynacji inwestycji leśnych z projektami inwestycyjnymi samorządów. Będzie to obejmować zwiększenie aktywności leśników w kontaktach z samorządami poprzez udział w sesjach rad gmin i powiatów, a także poprawę transparentności i dialogu społecznego m.in. przy tworzeniu Planów Urządzania Lasu. Planowane są także spotkania konsultacyjne oraz szkolenia dla pracowników samorządów odpowiedzialnych za sprawy związane
z leśnictwem.

Kolejnym istotnym punktem jest zorganizowanie wspólnego spotkania z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę obrotu drewnem, takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Celny, w celu omówienia warunków eksportu drewna okrągłego. Podczas spotkania zostały również zasygnalizowane pewne kwestie, które będą dalszym przedmiotem dyskusji. Należą do nich konsultacje dotyczące nowych obszarów chronionych oraz współpraca
z Urzędem Morskim.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu stworzenie bardziej efektywnego i harmonijnego partnerstwa między Lasami Państwowymi a samorządami, co z kolei przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz promowania zrównoważonego rozwoju regionu.