Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

     Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich ponad 9 tys.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

tENISOWY Turniejem z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

tENISOWY Turniejem z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

W dniu 11 listopada 2022 roku odbyło się patriotyczne wydarzenie połączonego ze sportem, zorganizowane przez KS Darz Bór Karnieszewice, przy współpracy z  Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność".

Podczas obchodów 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 52 zawodników z kraju uczciło ten dzień na sportowo, spotykając się przy stołach tenisowych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie. Wspaniałe widowisko rozpoczęte hymnem Polski i prelekcją okolicznościową Przewodniczącego KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" Zbigniewa Kuszlewicza, ocenione zostało przez sportowców wieloma pochlebnymi opiniami.

Dzięki głównemu sponsorowi i partnerowi wydarzenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, uczestnicy zostali uhonorowani cennymi nagrodami, z atrakcją kulinarną DOBRE Z LASU włącznie.

W kategorii do 45 lat kolejno na podium zajęli miejsca:

Bartosz Szarmach, Marcin Woskowicz i Karol Szarmach.

W kategorii pow. 45 lat: Artur Sawoch, Dariusz Szmagliński i Rybaczek Marek.

 

           

Zbyszek Kuszlewicz - Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”