Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Telefony alarmowe w biurze RDLP w Szczecinku:

- Stanowisko Dyspozytora Regionalnego PAD:
tel. 94 37 263 25 - IP 1171 444; kom. 795 473 492
- Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
tel. 94 37 263 42 - IP 1171 355, kom. 602 128 342
- telefon rezerwowy 94 37 2163 00 - IP 1171 100 - Centrala RDLP

     Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu (prognozy przygotowuje Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa).

     Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

tENISOWY Turniejem z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

tENISOWY Turniejem z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

W dniu 11 listopada 2022 roku odbyło się patriotyczne wydarzenie połączonego ze sportem, zorganizowane przez KS Darz Bór Karnieszewice, przy współpracy z  Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność".

Podczas obchodów 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 52 zawodników z kraju uczciło ten dzień na sportowo, spotykając się przy stołach tenisowych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie. Wspaniałe widowisko rozpoczęte hymnem Polski i prelekcją okolicznościową Przewodniczącego KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" Zbigniewa Kuszlewicza, ocenione zostało przez sportowców wieloma pochlebnymi opiniami.

Dzięki głównemu sponsorowi i partnerowi wydarzenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, uczestnicy zostali uhonorowani cennymi nagrodami, z atrakcją kulinarną DOBRE Z LASU włącznie.

W kategorii do 45 lat kolejno na podium zajęli miejsca:

Bartosz Szarmach, Marcin Woskowicz i Karol Szarmach.

W kategorii pow. 45 lat: Artur Sawoch, Dariusz Szmagliński i Rybaczek Marek.

 

           

Zbyszek Kuszlewicz - Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”