Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

O zawieraniu umów z nabywcami drewna na rok 2014

O zawieraniu umów z nabywcami drewna na rok 2014

Regionalna Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r., Decyzji Nr 80 Dyrektora Generalnego LP z dnia 27.09.2013 r. oraz „Wytycznych realizacyjnych dotyczących sprzedaży drewna w PGL LP na 2014 rok”, informuje że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku zawierał będzie umowy z nabywcami, którzy w okresie od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. zakupili średniorocznie 50 tys. m3 drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego.

     Jednocześnie informuje się, że RDLP w Szczecinku będzie pełnić rolę beneficjenta zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna od 200 tys. zł.