Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych"

Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych"

Nadleśnictwo Człuchów, Polskie Towarzystwo Leśne oddział Szczecinek oraz Stowarzyszenie Pro Kultura organizatorami drugiej edycji konferencji "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych". Wydarzenie objęła patronatem Pani Wioletta Koper-Staszowska Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To ważne spotkanie jest dobrą okazją do refleksji nad naszą rolą w społeczeństwie i naszym zobowiązaniem wobec lasów w jak najszerszym kontekście. Lasy Państwowe zbliżają się do setnej rocznicy swojego istnienia, co jest zasługą nie tylko leśników, ale także całego społeczeństwa, które dba o nasze lasy.

Chodzi nam o to, żeby przekaz był jasny. Leśnicy są dla społeczeństwa, oczywiście również dla lasów i to często 24 godziny na dobę. Lasy Państwowe zbliżają się do 100 lat, w przyszłym roku obchodzimy 100-lecie istnienia, mamy dokoła siebie piękne lasy, więc jest to wyraz tego, że nasza praca jest dobra i tego lasu nam nie brakuje i na pewno na przyszłość nie zabraknie – jak zaznaczył w swoim wystąpieniu nadleśniczy Nadleśnictwa Człuchów Sławomir Kmiecik.

Leśnicy mają świadomość, że są dla społeczeństwa, ale przede wszystkim są dla lasów. Nasza praca opiera się na zrównoważonym zarządzaniu, ochronie przyrody, dbałości o dziedzictwo przyrodnicze i wrażliwości na społeczne potrzeby. Dzięki temu mamy przyjemność otaczać się pięknymi lasami, które stanowią dumę naszego regionu i kraju.

Wykład na temat: „Planowanie urządzeniowe w realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej” wygłosił Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego dr inż. Janusz Dawidziuk:

Planowanie urządzania lasu w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest procesem kompleksowym, obejmującym różne aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Jest to zadanie złożone, ale niezbędne. Wymaga współpracy, zrozumienia i zobowiązania do równoważenia różnorodnych potrzeb poszczególnych grup interesariuszy.

„Woda i las – strategiczne działania wodne realizowane przez Lasy Państwowe”, to kolejny wykład, który przedstawiła Pani mgr Marta Petrynik Kierownik Projektów Małej Retencji Nizinnej i Górskiej w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – przedstawiając bogaty zbiór dokumentacji fotograficznej mnóstwa już zrealizowanych projektów, których nadrzędnym celem jest zatrzymanie wody w lesie podkreśliła, że:

„Woda to życie” - to nie tylko slogan, to fundament naszej egzystencji, a Lasy Państwowe są niekwestionowanym liderem i prekursorem działań w skali międzynarodowej w dziedzinie strategicznych działań wodnych.

Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych" to praktyczna możliwość sprzyjająca wymianie doświadczeń i inspiracja do działań na rzecz dbałości o lasy. Rozważamy, jak jeszcze bardziej zaangażować społeczeństwo w troskę o nasze lasy i jak w prosty sposób pokazać jakie korzyści przynosi nasza wspólna praca dla przyrody każdego dnia.

Zaznaczył to również Pan prof. Dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiedzki – Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w wykładzie: „Lasy i leśnictwo w czasach zmian klimatu”. Pokazując na przykładzie licznych badań oraz prac naukowych jak niewielkie zdawałoby się zmiany rejestrowane w średnich rocznych temperaturach oddziaływują wprost na nasze otoczenie i możemy sami to empirycznie doświadczyć. Wskazał min. że:

Komisja Europejska szacuje, że nawet przy zapisanym w EZŁ zobowiązaniu do całkowitego zredukowania globalnych emisji netto do 2050 r., koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze będzie się zwiększać w nadchodzących dziesięcioleciach, a średnie temperatury na świecie będą rosły. Ocieplający się klimat w dalszym ciągu będzie potęgował wszelkiego rodzaju zagrożenia, poczynając od częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze lub powodzie, po erozję wybrzeży spowodowaną podnoszeniem się poziomu mórz, których skutki będą powszechnie odczuwalne. Strategia ta ma cztery główne cele: uczynienie adaptacji inteligentniejszą, szybszą i bardziej systemową oraz zintensyfikowanie międzynarodowych działań w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom konferencji. Razem możemy jeszcze bardziej umocnić naszą rolę w dobrym gospodarowaniu lasami i przekształcić te wyzwania w możliwości dla naszych lasów i społeczeństwa.

Dariusz Dyl - Naczlenik Wydziału Promocji, Mediów i Komunikacji Społecznej