Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
94 372 63 00
94 372 63 01

ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

NIP: 673-000-89-16
REGON: 330044513
Nr. rach. bankowego: 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770

Dyrektor RDLP w Szczecinku
Łukasz Maciejunas
94 372 63 00
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Tomasz Skowronek
94 372 63 00
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
Tomasz Tomecki
94 372 63 00

Wydział Organizacji i Kadr

Alina Januszewska
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 26

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Leszek Kościelny
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 30

Zespół ds. Ochrony Mienia, Obronności, Promocji i Mediów

Robert Szostak
Kierownik zespołu
phone-abbreviation: 94 37 263 32

Stanowisko ds. BHP

Lech Sawa
Starszy specjalista
phone-abbreviation: 94 37 263 37

Wydział Gospodarki Leśnej

Anna Stachowiak
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 45

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Paweł Soroczyński
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 50

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Dacko
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 55

Wydział Księgowości

Maria Klasa
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 94 37 263 80

Wydział Analiz i Planowania

Lech Radowski
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 85

Wydział Gospodarki Drewnem

Zbigniew Mierzejewski
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 60

Wydział Administracji

Przemysław Kuczyński
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 73

Wydział Informatyki

Mariusz Klasa
Naczelnik
phone-abbreviation: 94 37 263 70