Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Kancelaria 94 372 63 00, Sekretariat 94 372 63 10
94 372 63 01

ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

NIP: 673-000-89-16
REGON: 330044513
Nr. rach. bankowego: 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770

Dyrektor RDLP w Szczecinku
Łukasz Maciejunas
94 372 63 10
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Tomasz Skowronek
94 372 63 10
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
Tomasz Tomecki
94 372 63 10

Wydział Organizacji i Kadr

Alina Januszewska
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 26

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Leszek Kościelny
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 30

Stanowisko ds. BHP

Lech Sawa
Starszy specjalista
Phone number: 94 37 263 37

Wydział Gospodarki Leśnej

Anna Stachowiak
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 45

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Paweł Soroczyński
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 50

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Dacko
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 55

Wydział Księgowości

Maria Klasa
Główny Księgowy
Phone number: 94 37 263 80

Wydział Analiz i Planowania

Lech Radowski
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 85

Wydział Gospodarki Drewnem

Zbigniew Mierzejewski
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 60

Wydział Administracji

Przemysław Kuczyński
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 73

Wydział Informatyki

Mariusz Klasa
Naczelnik
Phone number: 94 37 263 70