Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Szczecinku polowania oferowane są przez ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych ...

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Drzewostany referencyjne

Drzewostany referencyjne

W załączniku poniżej przedstawiamy tabelę "Wykaz ostoi różnorodności biologicznych w RDLP w Szczecinku według stanu na rok 2020"

     "Wykaz ostoi różnorodności biologicznych w RDLP w Szczecinku według stanu na rok 2021" sporządzony jest w rozbiciu na poszczególne nadleśnictwa. Do pobrania poniżej.