Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

94 372 63 00

94 372 63 01

rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl

ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

NIP: 673-000-89-16
REGON: 330044513
Nr. rach. bankowego: 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770


Wyświetl większą mapę

Dyrektor

Andrzej Modrzejewski

94 372 63 00

email

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

Anna Paszkiewicz

94 372 63 00

email

Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Tomasz Skowronek

94 372 63 00

email

Wydział Organizacji i Kadr

Stanowisko ds. BHP

Wydział Rozwoju i Innowacji

Wydział Księgowości

Wydział Analiz i Planowania

Wydział Gospodarki Drewnem

Wydział Administracji

Wydział Informatyki