KONTAKT KONTAKT

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Kancelaria 94 372 63 00

ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

NIP: 673-000-89-16
REGON: 330044513
Nr. rach. bankowego: 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Jarosław Czarnecki
94 372 63 10
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Sławomir Cichoń
94 372 63 10
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
Tomasz Michalak
94 372 63 10

Wydział Organizacji i Kadr

Alina Januszewska
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 26

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Jarosław Przygodzki
Główny specjalista SL
Tel.: 94 372 63 36

Wydział Promocji i Mediów

Dariusz Dyl
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 20

Stanowisko ds. BHP

Lech Sawa
Główny specjalista
Tel.: 94 37 263 37

Wydział Gospodarki Leśnej

Anna Stachowiak
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 41

Wydział Ochrony Lasu

Wojciech Osuch
Naczelnik
Tel.: 94 372 53 52

Wydział Urządzania Lasu i Geomatyki

Agnieszka Ramion-Harkawik
Naczelnik
Tel.: 94 372 63 53

Wydział Infrastruktury Leśnej

Arkadiusz Dacko
Naczelnik
Tel.: 94 372 63 55

Wydział Księgowości

Elżbieta Galus
Główny Księgowy
Tel.: 94 37 263 80

Wydział Analiz i Planowania

Kinga Blajer
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 59

Wydział Gospodarki Drewnem

Mariusz Kowalczyk
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 60

Wydział Administracji

Przemysław Kuczyński
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 73

Wydział Informatyki

Mariusz Klasa
Naczelnik
Tel.: 94 37 263 70

Stanowisko ds. Ochrony Mienia

Robert Szostak
Główny specjalista SL
Tel.: 94 372 63 32