Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

Drzewostany referencyjne

W załączniku poniżej przedstawiamy tabelę "Wykaz ostoi różnorodności biologicznych w RDLP w Szczecinku według stanu na rok 2014"

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

"LASY" - BIULETYN NR 4 2019

"LASY" - BIULETYN NR 4 2019

.