Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

1) FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-000008
2) PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

Dokumenty te gwarantują, iż lasy RDLP w Szczecinku zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.