Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

     Swoim zasięgiem obejmuje 631 tys. ha gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe, 57,7 % powierzchni leży w województwie zachodniopomorskim, 42,2 % w pomorskim oraz 0,1% w wielkopolskim.